• Lid worden

 • U kunt zich aanmelden voor een lidmaatschap van de vv SEV door het printen en invullen van het aanmeld_en vrijwilligerstakenformulier_veld_en_zaal en het doorlopende_sepa_machtiging formulier voor het innen van de contributie en deze tezamen met een recente pasfoto in te leveren bij:

  Aanmelding SEV Peutervoetbal kan door het printen en invullen van het inschrijfformulier_peutervoetbal_sev en het te mailen naar sevpeutervoetbal@gmail.com

  Klik hier voor de sev peutervoetbal brochure.

  H. Visser
  Neherpark 38
  2264 ZB Leidschendam
  Tel: 070-3200447

   

  Kennismakingsgesprek
  Vrijwilligers zijn bij iedere vereniging onmisbaar en onbetaalbaar. Ook bij SEV zou er zonder al die meer dan 200 vrijwilligers niet gevoetbald kunnen worden. We zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe mensen om het sporten mogelijk te kunnen maken. Om nieuwe vrijwilligers bij onze jeugd- en G-afdeling een beeld te laten krijgen van wat er van hen verwacht wordt, houden we kennismakingsgesprekken. Wij willen onze jeugd- en gehandicapte sporters een zo veilig mogelijk klimaat bieden om te kunnen voetballen. Tijdens die gesprekken worden dan ook de gedragsregels zoals SEV die hanteert doorgenomen. Als een vrijwilliger eerder bij een andere vereniging vrijwilligerswerk verricht heeft, is het mogelijk dat daar (na toestemming) referenties worden nagetrokken. Om diezelfde reden helpt SEV alle vrijwilligers bij deze groepen met het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent gedrag).

  Hieronder staat informatie over opzegging van het lidmaatschap (voor 1 juni) of overschrijving naar een andere vereniging (voor 15 juni).

  Klik hier voor informatie over opzeggen of_overschrijving.

   

  Contributie seizoen 2017-2018 VELDVOETBAL ZAALVOETBAL
  Senioren € 266,-- € 218,--

  € 166,-- als veldlid

  G-leden € 174,--
  A-, B- en C-junioren € 214,--

   

  D-, E- en F-junioren € 174,--

   

   

  F-Mini's € 88,--

   

  G-mini's € 62,--
  Peuters

  Klik hier voor meer informatie over het peutervoetbal bij SEV.

   

   

  € 104,--
  Donateurs €   60,--
  Niet-spelend lid €   84,--
  Inning zonder automatische incasso €   15,-- extra
  Contributieadministratie:

  Theo Knijnenburg

  Pelikaanhof 80

  2264 JL Leidschendam

  tel. nr. 06-49690698

   

  rek.nr. NL85 RABO 0387 9053 08 ten name van SEV Leidschendam