• Gedragsregels seksuele intimidatie

  •  

    Taken vertrouwenspersoon

    De vertrouwenspersoon heeft binnen SEV tot taak de eerste opvang te verzorgen van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden dan wel van personen die in relatie staan tot SEV. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

    Edwin Bleichrodt vertrouwenspersoon

    Het bestuur van SEV heeft Edwin Bleichrodt bereid gevonden beschikbaar te zijn als vertrouwenspersoon van de vereniging. Edwin is vader van SEV-jeugdvoetballers en ook actief in de begeleiding van de jeugd. Doet zich onverhoopt een situatie van min of meer ingrijpend ongewenst gedrag voor, dan ziet het bestuur van SEV graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. En vanzelfsprekend staat het ieder altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging. Om in vaak gevoelige en persoonlijke aangelegenheden de nodige waarborgen te garanderen heeft het bestuur van SEV  voor het functioneren van de vertrouwenspersoon afspraken vastgesteld. De heer Bleichrodt is telefonisch te bereiken op 06-47193751. Klik hier voor meer informatie over de afspraken omtrent de vertrouwenspersoon.