• Aankondiging Algemene Ledenvergadering 26 juni a.s.

    23 jun 2018
  • Op dinsdag 26 juni a.s. houdt SEV zijn algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de SEV-kantine. Stukken liggen een uur van tevoren ter inzage.

    Agendapunten zijn onder andere de begroting voor het komend seizoen; vaststelling contributie seizoen 2018-2019; status van het nieuwe vrijwilligersbeleid.

    Verder komt een bestuursfunctie vacant: Diederick de Ruijter treedt af als penningmeester. Voor deze functie wordt op dit moment nog geen kandidaat voorgedragen door het bestuur. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich vooraf melden bij de secretaris (Theo Tetteroo, via secretarissev@gmail.com).

    Klik hier voor de volledige agenda van de ALV van 26 juni.