• Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de kantineprijzen van een groot aantal artikelen aangepast.

  De reden hiervan is de stijging van de inkoop-, grondstof- en transportprijzen die de groothandel aan ons in rekening brengt. Tevens is sprake van een stijging van andere kostensoorten, in het bijzonder van de  energieprijzen.

  Daarnaast is per 1 juli de heffing van (€ 0,15) statiegeld op kleine petflesjes (wettelijk) ingevoerd. SEV is verplicht dit statiegeld te innen, maar omdat SEV een vrijwillig innamepunt is, hoeft SEV geen statiegeld terug te geven bij inname van een petfles.

  Je kunt je club wel helpen door de petflesjes bij SEV in te leveren. Er komt in de kantine een verzamelcontainer te staan waar je de petflesjes in kunt doen.

  De opbrengst wordt binnen SEV weer besteed aan voetbalmateriaal. Zo draag je bij aan de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe ballen, waar jezelf ook weer voordeel van kan hebben.  

  Mocht je dit niet willen, dan kan je de petflesjes ook inleveren bij de supermarkt en daar het statiegeld terug krijgen.

  Maar laten we met z'n allen zoveel mogelijk petflesjes verzamelen voor SEV: Sponsor En Verzamel!


  Alvast heel hartelijk bedankt.

  Het bestuur.