• Op 26 juni j.l. is de ALV gehouden.

    Enkele belangrijke punten hieruit: Ralph Huf is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Seniorencommissie. Het afgelopen jaar is deze functie op prima wijze waargenomen door Robin Redeker.

    Diederick de Ruijter heeft, zoals eerder aangekondigd, besloten om te stoppen met de functie van penningmeester. Dit wegens een heel drukke agenda, zowel zakelijk als privé. De komende maanden wordt deze functie waargenomen door de secretaris, Theo Tetteroo.

    De begroting voor het komend jaar is goedgekeurd. Helaas laat deze begroting een te verwachten negatief resultaat zien. Dit komt enerzijds doordat een aantal leden is gestopt en anderzijds omdat met name de vaste lasten een stijging laten zien.

    De ALV is akkoord gegaan met een contributieverhoging van 6% (die is in de begroting verwerkt). De afgelopen jaren heeft SEV de contributie niet verhoogd; en vergeleken met naburige verenigingen is onze contributie nog steeds behoorlijk concurrerend te noemen.

    Verder is Bert Meerman benoemd tot lid van verdienste wegens zijn jarenlange inzet voor het G-voetbal. En is Bert Visser in het zonnetje gezet omdat hij, na 33 jaar de ledenadministratie gedaan te hebben, deze taak heeft overgedragen aan RenĂ© Korving.