• Algemene Ledenvergadering 13 juni 2023

  29 mei 2023
 • Op dinsdag 13 juni wordt de eerstvolgende ALV gehouden, aanvang 20.00 uur.
  Op de agenda staat onder andere de begroting voor komend seizoen inclusief het voorstel tot verhoging van de contributie.
  Verder komt de samenstelling van het bestuur aan de orde: Sjako Bikker stopt als voorzitter van de seniorencommissie. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij de secretaris (Theo Tetteroo) via secretarissev@gmail.com.
  Tevens is dringend aandacht nodig voor een aantal belangrijke vacatures o.a. voor het inruimen van het oud papier; co√∂rdinator kantinebezetting; bezetting commissiekamer.
   
  Bestuur SEV.