• Algemene Ledenvergadering 18 juni

  3 jun 2019
 • Op dinsdag 18 juni om 20 uur vindt in de SEV-kantine weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Op de agenda staat o.a. de begroting voor komend seizoen, inclusief een voorstel ten zien van de contributie voor komend jaar.

  Verder heeft Maurice Donath aangegeven dat hij per die datum terugtreedt als bestuurslid Facilitaire Zaken. Wegens zijn drukke agenda (privé en werk) kan hij niet voldoende tijd vinden om als bestuurslid verder te gaan. Wel zal Maurice het onderwerp "schoonmaak" blijven behartigen.

  Inmiddels heeft iemand zich kandidaat gesteld voor deze functie, namelijk Paul van Rooijen; Paul kan dus door de ALV gekozen worden tot nieuw bestuurslid Facilitaire Zaken. 

  Verder komen op de ALV onder andere het vrijwilligersbeleid aan de orde (stand van zaken) en wordt verslag gedaan van de gesprekken tussen SEV, RKAVV, de SSK en de gemeente over de aanpak van de kleedkamers en (o.a. samen met Sport en Welzijn) over de mogelijkheden tot een verdere benutting van het Sportcomplex aan de Kastelenring.
   
  met vriendelijke groeten,
   
  Bestuur SEV