• Algemene ledenvergadering (ALV) a.s. dinsdag 28 juni

  25 jun 2022
 • Zoals eerder aangekondigd via de Activiteitenagenda: a.s. dinsdag vindt weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De aanvang is om 20 uur.
   
  De agenda van de Algemene Ledenvergadering van SEV is:

  1.    Opening en mededelingen o.a. over tijdelijke opvang asielzoekers
  2.    Vaststelling agenda
  3.    Vaststelling verslag van de ALV van 18 januari 2022
  4.    Begroting 2022-2023
  5.    Vaststelling begroting 2022-2023 en contributie 2022-2023
  6.    Voorstel renovatie toiletgroepen
  7.    Vacatures o.a. Inkoopfunctie; Oud Papier; Commissiekamer; Scheidsrechtercommissie voor de senioren
  8.    Rondvraag en sluiting

   

  Bestuur SEV