• Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 18 december, aanvang 20.00 uur

  17 dec 2018
 • Op dinsdag 18 december vindt om 20.00 uur bij SEV de Algemene Ledenvergadering plaats. Aan de orde komt o.a. de Rekening en Verantwoording over het afgelopen seizoen. De agenda is als volgt:
   
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag van de ALV van 26 juni 2018
  4. Rekening en Verantwoording seizoen 2017-2018
  5. Verslag Kascommissie
  6. Benoeming Kascommissie
  7. Kledingplan Jeugd met ingang van seizoen 2019-2020
  8. Rondvraag en sluiting.