• Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 januari

  11 jan 2023
 • UPDATE - Agenda vergadering toegevoegd aan dit artikel. Op dinsdag 17 januari vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, om 20 uur in de SEV-kantine. Op de agenda staat onder andere de Rekening en Verantwoording over seizoen 21-22.

  Het bestuur nodigt u van harte uit om bij deze ALV aanwezig te zijn.

  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van SEV op dinsdag 17 januari 2023

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag van de ALV van 28 juni 2022
  4. Rekening en Verantwoording seizoen 2021-2022
  5. Verslag Kascommissie
  6. Benoeming Kascommissie
  7. Rondvraag en sluiting