• Algemene ledenvergadering op 21 januari 2020

  12 jan 2020
 • Zoals eerder aangekondigd vindt de Algemene ledenvergadering plaats op dinsdag 21 januari a.s., aanvang 20.00 uur.

  Op de agenda staat onder meer het financiële jaarverslag over het afgelopen seizoen. Tevens wordt aandacht besteed aan het onderwerp: "een gezonde kantine".

  De agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag van de ALV van 18 juni 2019
  4. Rekening en Verantwoording seizoen 2018-2019
  5. Verslag Kascommissie
  6. Benoeming Kascommissie
  7. Project “gezonde kantine”
  8. Rondvraag en sluiting