• Algemene Ledenvergadering op 22 juni a.s.

  2 jun 2021
 • Op dinsdag 22 juni vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
  Gezien de recent aangekondigde versoepelingen kunnen we de bijeenkomst in de SEV-kantine houden. Met inachtneming van de bekende corona-maatregelen zoals handen wassen; anderhalve meter in acht nemen; niet komen bij (vermeende) klachten. 
  De aanvang van de ALV is 20.00 uur.
  Op de agenda staat o.a. de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden: algemeen voorzitter en voorzitter seniorencommissie. Rob de Ruijter respectievelijk Ralph Huf zijn niet herkiesbaar. Binnenkort komt er nader bericht over de kandidaatstelling voor beide functies.
  Tevens bespreken we de begroting voor komend seizoen.
   
  Bestuur SEV.