• Op maandag 14 september om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, aanvang 20.00 uur. De ALV zou normaal gesproken vlak voor de zomer zijn gehouden, maar wegens de Corona-maatregelen is deze vergadering verplaatst naar september 2020.
  Op de agenda (klik hier voor de agenda) staan o.a. de begroting 2020-2021; de bestuurssamenstelling; en de stand van zaken voor wat betreft Corona.
  Over de bestuurssamenstelling het volgende. Er zijn per 14 september om uiteenlopende redenen 3 vacatures: algemeen voorzitter; jeugdvoorzitter en penningmeester.

  Bij de vorige ALV (januari 2020) heeft Remco Frerichs aangegeven kandidaat te willen zijn voor de functie van algemeen voorzitter. Om een aantal redenen is die situatie veranderd. Dit heeft onder meer te maken met de onderbezetting in de Jeugdcommissie en met het feit dat Remco sinds kort heel ander werk is gaan doen, hetgeen voor hem de komende periode veel werk met zich mee brengt. Remco is niet langer kandidaat voor de functie van algemeen voorzitter, maar is wel bereid om het jeugdvoorzitterschap op zich te gaan nemen.
  Rob de Ruijter is op zijn beurt bereid om nog 1 jaar de functie van algemeen voorzitter te bekleden (ad interim dus).
  Voor de functie van penningmeester zijn diverse personen benaderd, maar daar is nog geen kandidaat uit naar voren gekomen.
  Mochten er leden zijn die (ook) belangstelling hebben voor de functie van algemeen voorzitter; jeugdvoorzitter of penningmeester, dan kan men zich voor 7 september melden bij de secretaris (secretarissev@gmail.com).