• ALV online op dinsdag 18 januari - update: agenda toegevoegd

  16 jan 2022
 • Zoals eerder gepubliceerd vindt op 18 januari de Algemene Ledenvergadering plaats, vanaf 20.00 uur. Gezien de Corona-maatregelen kan deze vergadering niet bij SEV plaatsvinden. We houden de ALV daarom, net als een jaar geleden, via een online sessie.

  Als je hieraan wil deelnemen moet je je vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar Robin Redeker (mail: ledenadm.sev@gmail.com). Uiterste aanmelddatum: zaterdag 15 januari a.s. Je krijgt dan van Robin 1 dag voor de ALV de benodigde inloggegevens.

  Tijdens de ALV wordt de Rekening & Verantwoording over het seizoen 20-21 besproken, evenals het verslag van de Kascommissie.
  Mocht je eerder kennis willen nemen van de R&V 20-21 dan kun je dat verzoeken aan onze penningmeester, Stefan van Huizen, door een mail te sturen naar penningmeestersev@gmail.com. Mede wegens corona is het niet mogelijk om de R&V eerder fysiek in te zien.
   
  Agenda
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag van de ALV van 22 juni 2021
  4. Rekening en Verantwoording seizoen 2020-2021
  5. Verslag Kascommissie
  6. Benoeming Kascommissie
  7. Vacature bestuurslid Facilitaire Zaken
  8. Rondvraag en sluiting
   
  Bestuur SEV