• Belangrijke wijziging in beleid toedeling scheidsrechters

  8 sep 2021
 • Het Bestuur heeft na overleg met de SEV Scheidsrechterscommissie moeten besluiten tot een belangrijke en ingrijpende wijziging. Vanwege een onvoorzien ontstaan tekort aan verenigingsscheidsrechters (een vijftal trouwe SEV-scheidsrechters heeft recent te kennen gegeven te stoppen met fluiten bij SEV) wordt het beleid als volgt gewijzigd: zowel voor de senioren als de jeugd wordt het uitgangspunt: "zelf regelen" (van een scheidsrechter bij de thuiswedstrijden). De groep nog beschikbare en inzetbare SEV-scheidsrechters is te klein om het nu ontstane tekort volledig op te vangen. Daarbij komt dat er ook tekorten zijn bij de KNVB. Nu al is de realiteit dat SEV veel vaker zelf voor een scheidsrechter zal moeten zorgen voor bijvoorbeeld SEV 2 en SEV 3.

  We zullen dus wel verenigingsscheidsrechters blijven toedelen (let dus goed op en hou de website/Sportlink in de gaten), maar geen enkel team kan vanaf heden automatisch rekenen op een scheidsrechter bij de thuiswedstrijden.

  We realiseren ons dat dit ingrijpend is, omdat SEV een jarenlange andere traditie heeft gehad. Bedenk wel, dat vele andere voetbalverenigingen (en niet de minste clubs!) al langer met dit probleem kampen.
  Mocht er belangstelling zijn om een scheidsrechterscursus te doen, meldt je dan s.v.p. bij Tjaard de Vries (E famvries@xs4all.nl of M 06-11622337) of bij het bestuur (Theo Tetteroo of Remco Frerichs).

  Natuurlijk hopen we dat er in de toekomst voldoende scheidsrechters gaan komen, zodat we dan de mooie SEV-traditie weer in ere kunnen herstellen. Maar voor dit moment geldt (helaas) dat "zelf regelen" het devies is.