• Vanaf a.s. zaterdag 17 maart vanaf 16 uur start een proef met cashless betalen in de kantine. Cashless betalen houdt in dat je dan alleen maar kan pinnen of met de SEV-Vriendenpas kan betalen.
    Voordelen van cashless betalen zijn onder andere dat het veiliger is (minder geld in de kantine) en dat het minder administratie met zich mee brengt. Omdat het om een proef gaat starten we er voorlopig elke zaterdag mee vanaf 16 uur. Na ongeveer een maand gaan we de proef evalueren en dan kan het bestuur besluiten om op meer tijden tot cashless betalen over te gaan.