• Beste SEV-ers,

  Heel blij zijn wij dat we richting opening kunnen gaan van ons clubhuis, de SEV kantine!

  Maar dat kunnen wij niet zomaar doen, er zijn veel regels waaraan SEV moet voldoen.  

  We hebben ons te houden aan de noodverordening en de regels zoals die ook voor de Horeca gelden. Het valt niet mee om deze te vertalen naar de mogelijkheden die we bij SEV hebben.

  De belangrijkste regel blijft de 1,5 meter afstand en iedere kantinebezoeker moet zitten.

  Er zijn looproutes gecreëerd, statafels en barkrukken weggehaald, vaste plaatsen voor tafels en stoelen uitgemeten, vaste bestel- en afhaalpunten bij de bar ingericht en het terras wordt uitgebreid met een aantal zitplaatsen zodat we met zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de gezelligheid bij SEV .

  Als we open gaan zal extra instructie worden gegeven voor onze kantinevrijwilligers, zij moeten ook tijdens hun werkzaamheden de 1,5 meter aanhouden!

  Het SEV bestuur heeft dan ook een protocol opgesteld waaraan iedere bezoeker zich moet houden.  

  Het protocol, indeling kantine en terras, looplijnen en maximum aan bezoekers kantine, terras en complex zijn de gemeente aangeboden. De gemeente kan controle uitvoeren op de naleving ervan.

  Wij begrijpen gerust dat het in de praktijk niet altijd mee zal vallen om de regels na te leven.

  Maar wil de kantine open blijven en SEV geen boete riskeren van € 4.350,- dan vertrouwen we erop dat er draagvlak is binnen alle afdelingen van SEV om het corona protocol na te leven.

  Help elkaar en spreek op een SEV manier elkaar en de bezoekers van andere verenigingen aan.

  Sportief En Vriendelijk.

  Samen zijn we SEV, samen houden we de SEV kantine open!

  SEV heeft de gemeente geïnformeerd over de genomen Corona-maatregelen. De kantine is vanaf 15 augustus open.

  Tot die datum blijft de kantine gesloten voor publiek gebruik.