• Coronaprotocol per 30 april 2020

  30 apr 2020
 • Beste SEV-ers,

  De Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft Sportpark Kastelenring per 30 april vrijgegeven. Vanaf donderdag 30 april kunnen we trainingen geven aan alle jeugdspelers t/m 18 jaar. We houden hierbij zo veel mogelijk het huidige trainingsschema aan.

  Wel zijn er richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden. De richtlijnen worden hieronder beschreven.
   
  Algemene richtlijnen met betrekking tot veiligheid en hygiëne

   

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en / of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je / je kind weer sporten en naar buiten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (met uitzondering van tot en met 12 jaar).
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Ga niet buiten de trainingstijden op eigen gelegenheid naar Sportpark Kastelenring om een balletje te trappen. Buiten trainingstijden is het sportpark gesloten, tenzij hierover door de gemeente een ander besluit wordt genomen.

   

  Richtlijnen voorafgaand aan en voor de training

   

  • Ga, voordat je naar de club vertrekt om te trainen, thuis naar het toilet.
  • Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
  • Douche thuis, dat kan niet op de sportlocatie. De kleedkamers kunnen niet worden gebruikt.
  • De kantine blijft gesloten.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na de activiteit naar huis.
  • Ouders (die kinderen komen afzetten) blijven buiten het hek.
  • We maken een aparte ingang naar de velden en een aparte uitgang!  Dit wordt aangegeven. Bij zowel aankomst als verlaten van het sportpark dient iedereen van 12 jaar en ouder de 1,5 meter regel in acht te nemen.
  • We beperken het aantal trainers op het veld.
  • Iedere speler en trainer neemt een eigen herkenbare bidon mee en drinkt alleen uit zijn eigen bidon. (Zet bv je naam er op).
  • Er zullen op iedere trainingsmiddag/avond toezichthouders aanwezig zijn om de naleving van het protocol te controleren. Volg hun aanwijzingen op.
  • Ook niet-leden van SEV mogen meetrainen.  

   

  Richtlijnen tijdens de trainingen 

   

  • Voor de leeftijdscategorie ouder dan 12 worden geen hesjes gebruikt.
  • Voor aanvang training handen reinigen met behulp van handsanitizer. Dit ook weer doen na afloop van de training. Dispenser is beschikbaar op het SEV-terrein.
  • Ben je 19 jaar dan mag je helaas niet meetrainen.
  • Kan je niet komen trainen dan meld je je af bij de trainer.
  • Richt de trainingen voor >12 jaar zo in dat aan de 1,5 meter-eis wordt voldaan.
  • Voor teams <12 jaar is er wellicht een mogelijkheid om op zaterdag/zondag onderlinge wedstrijden te spelen. Dit moet vooraf worden aangevraagd . Bij onderlinge wedstrijden gelden dezelfde richtlijnen als hier omschreven voor de trainingen. Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

  Richtlijnen voor trainers

  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar SEV.
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt: houd 1,5 meter afstand, ook onderling.
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo weinig mogelijk materialen gedeeld worden.
  • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
  • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
  • Maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken.
  • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
  • Zorg ervoor dat er geen toeschouwers zijn bij de training.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training.