• Feestelijke Algemene ledenvergadering 17 januari

    18 jan 2023
  • Klokslag 20.00 uur opende voorzitter Harry Oldersma de vergadering met de mededeling dat dit een buitengewone ALV zou worden. Eerst werd Bert Visser onder luid applaus in de bloemen gezet voor zijn 52!!! jarig lidmaatschap van SEV. Vervolgens nodigde de voorzitter Hans van Grootel naar voren. Hans, 36 jaar lid, heeft vele kaderfuncties, bestuursfuncties vervuld en was lang teammanager van SEV 1. Breed gedragen door de ALV werd Hans benoemd tot erelid. Vervolgens viel, tot zijn grote verrassing, dezelfde eer te beurt aan Theo Tetteroo. Nog steeds lid van het bestuur als secretaris maar al decennia actief als (jeugd)bestuurslid. Een erelidmaatschap dat met gejuich door de ALV werd ondersteund. Dan de serieuze zaken. Op de ALV van afgelopen dinsdag stonden vooral veel financiële zaken op de agenda. Niet onbelangrijk in deze tijden. Geen wonder ook dat penningmeester Stefan van Huizen veelal het woord voerde. Kundig leidde hij de aanwezigen door de jaarrekening, balans en staat van baten en lasten. Speciale aandacht kregen de energiekosten. Ook dit seizoen een zorgenpunt ondanks dat SEV in het clubgebouw door de zonnepanelen op elektriciteit gebied zelfvoorzienend is. De kascommissie deed uitgebreid verslag van de bevindingen, deelde de aanbevelingen met de ALV, en constateerde dat de verantwoording een juist inzicht gaf in de financiën. Het bestuur kreeg vervolgens decharge van de ALV. Na een korte rondvraag sloot de voorzitter de vergadering.