• Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst

    10 jan 2018
  • De nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag jl. was een groot succes. Ruim 120 leden en vrijwilligers genoten van de vele luxe hapjes, luisterden naar de korte speech van voorzitter Rob de Ruijter, deden mee aan de loterij en waren getuige van de huldiging van drie vrijwilligers door de voorzitter van de InVESTEring Frank Hederik. Hij zette Jan van Houten, Sandra Vernes en Willem van Dijk in ‘Het Zonnetje’ door het overhandigen van een diner bon en een bos bloemen. Hiermee bedankte hij ze voor het vele werk dat ze voor de vereniging op diverse terreinen doen.

    Voorafgaand aan de bijeenkomst speelden de veteranen tegen een team met oud SEV 1 spelers wat een zeer gezellige ‘derde helft’ opleverde. Ook voor de InVESTEring (door vrijwilligers voor vrijwilligers) die de vernieuwde nieuwjaarsbijeenkomst organiseerde, leverde de grote opkomst wat op. Liefst vijftien nieuwe inVESTEerders gaven zich op de vereniging SEV te willen steunen met € 50,- per seizoen. Nieuwe aanmeldingen zijn overigens nog steeds welkom want op het prachtige tegelplateau in het vernieuwde clubgebouw (de VESTE) zijn nog enkele blanco tegels beschikbaar.