• Help SEV en word vrijwilliger!

  19 mei 2020
 • Mogen we eindelijk weer… hebben we veel hulp nodig bij leuk werk! We hebben diverse vacatures.
  Voordat door de bekende Corona-maatregelen wij helaas het seizoen voortijdig moesten beëindigen, konden wij terugzien op een periode waarin onze leden en vrienden van SEV met plezier het vrijwilligerswerk hebben ingevuld.

  Tegelijkertijd maakt het bestuur zich zorgen over een aantal belangrijke functies in onze vereniging, die nu of op korte termijn vacant zijn. Elders in de nieuwsbrief is te lezen dat dit in ieder geval geldt voor de Sponsorcommissie; versterking van deze voor ons zo belangrijke commissie, zeker in deze woelige tijden, is van groot belang.

  Maar er zijn meer vacatures. Zo wordt al enig tijd gezocht naar een nieuwe Jeugdvoorzitter als opvolger van Rob van der Veer, die ook zitting neemt in het Algemeen Bestuur. En de penningmeester, Rene Korving, heeft laten weten op korte termijn zijn bestuurstaak neer te willen leggen, wegens de combinatie van gezin en werk. De voorzitter van de Seniorencommissie, Ralph Huf, wil eind dit jaar het stokje overdragen aan iemand anders.

  Dan zoeken wij iemand die de taak van Sjako Bikker, coördinator van de kantinebezetting, wil overnemen. En al langere tijd is de functie van de contributieadministratie vacant.

  Willem van Weelden, die de bezetting van de Commissiekamer coördineert, heeft vorig jaar al te kennen gegeven dat hij met ingang van het nieuwe seizoen wil stoppen met deze taak.

  Er zijn nog meer vacatures; zo is bijvoorbeeld versterking gewenst van de Jeugdcommissie. En zeker zoeken wij ouders die willen assisteren bij de trainingen van de onderbouw van de jeugd.

  Belangstelling voor een van deze belangrijke taken? Neem dan contact op met de secretaris, Theo Tetteroo, 06-53366462, secretarissev@gmail.com  of met de voorzitter van de betreffende commissie.