• Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen zondag Sjoerd Koster is overleden. Sjoerd heeft heel veel voor onze vereniging betekend.

    Sjoerd is tweemaal voorzitter van SEV geweest: tussen 1977 en 1981 en tussen 2006 en 2008. Daarnaast was hij de bedenker, oprichter en eerste voorzitter van de inVESTEring, de ‘club van 100’ van SEV. Via deze club zijn heel veel SEV-projecten gesteund; de inVESTEring draagt ook in belangrijke mate bij aan de Nieuwjaarsbijeenkomsten van SEV. Ook is Sjoerd Koster degene geweest, die als eerste op een ledenvergadering voorstelde dat Walking Football goed bij SEV zou passen; hij is medeoprichter van deze jongste afdeling van SEV, die inmiddels ruim dertig leden telt.

    Sjoerd is na zijn voorzitterschap altijd betrokken gebleven bij SEV. Hij was een vaste bezoeker van de thuiswedstrijden van SEV 1; en hij informeerde steeds vol belangstelling hoe het ging met de vereniging.

    Sjoerd was hij een trouw bezoeker van de Algemene Ledenvergadering. Ook vanuit die rol bleef hij belangstelling tonen voor onze vereniging en gaf hij het bestuur zinvolle adviezen mee.

    Op de ALV van 20 december 2018 werd Sjoerd benoemd tot erelid van SEV. Wij wensen Rinze, verdere familie en vrienden veel sterkte de komende periode.

    Klik hier voor de rouwkaart (pdf-file).