• Lid worden

 • U kunt zich digitaal aanmelden bij SEV door middel van de onderstaande link te volgen, en het online formulier in te vullen. Hierna zal u een bevestiging van aanmelding ontvangen, en zal er spoedig contact met u genomen worden. Mocht u eerst vragen hebben over het inschrijven, of loopt u tegen problemen op bij het inschrijven, dan kunt u contact opnemen via: ledenadm.sev@gmail.com.

 • Lid worden van SEV? Leuk! Klik op de knop hier onder en vul het formulier in. Wij zullen dan contact met u opnemen.

 • Voor 2- tot en met 4-jarigen: peutervoetballen bij SEV? Leuk! Klik op de knop hier onder en vul het formulier in. Wij zullen dan contact met u opnemen.

 • Kennismakingsgesprek

  Vrijwilligers zijn bij iedere vereniging onmisbaar en onbetaalbaar. Ook bij SEV zou er zonder alle vrijwilligers niet gevoetbald kunnen worden. We zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe mensen om het sporten mogelijk te kunnen maken. Om nieuwe vrijwilligers bij onze jeugd- en G-afdeling een beeld te laten krijgen van wat er van hen verwacht wordt, houden we kennismakingsgesprekken. Wij willen onze jeugd- en gehandicapte sporters een zo veilig mogelijk klimaat bieden om te kunnen voetballen. Tijdens die gesprekken worden dan ook de gedragsregels zoals SEV die hanteert doorgenomen. Als een vrijwilliger eerder bij een andere vereniging vrijwilligerswerk verricht heeft, is het mogelijk dat daar (na toestemming) referenties worden nagetrokken. Om diezelfde reden helpt SEV alle vrijwilligers bij deze groepen met het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent gedrag).

  Het vrijwilligersbeleid bij SEV is niet vrijblijvend. In de ALV is hiertoe besloten.

  Alle leden wordt gevraagd een bijdrage te leveren.
  Jeugdspelers worden hierin vertegenwoordigd door ouders of verzorgers. Deze ouders of verzorgers doen het werk voor de jeugdspelers. De vrijwilligerscie binnen SEV maakt hierover afspraken.
  Senioren verrichten het vrijwilligerswerk in commissies of vanuit teamtaken. Ook voor senioren geldt dat het kennismakingsgesprek onderdeel van het nieuwe lidmaatschap is.
  De G-spelers cq ouders of verzorgers dragen waar mogelijk bij in het vrijwilligerswerk.

  Niet voldoen aan de verplichting tot actieve participatie in ons verenigingsleven heeft tot gevolg dat een boete wordt opgelegd.
  De boete hiervoor bedraagt de eerste keer € 25,00; vervolgens € 75,00 en tenslotte € 100,00 per keer.
  Het vrijwilligerswerk kan worden afgekocht door een jaarlijkse bijdrage van € 200,00.

  Opzeggen of overschrijven

  Voor alle spelers en speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) geldt dat als zij het voornemen hebben om met voetballen te stoppen, of zich over te schrijven naar een andere vereniging, de opzegging/overschrijving van het lidmaatschap voor 15 juni per email dient te geschieden. Dit kan verstuurd worden naar: ledenadm.sev@gmail.com. Financiële verplichtingen bij SEV moeten zijn voldaan t/m juni.

  Ooievaarspas

  Ooievaarspas

   
  De regeling voor de Ooievaarspas is als volgt:
  Leden die in het bezit zijn van een ooievaarspas kunnen in aanmerking komen voor korting op de contributie.
  Jeugdleden tot 18 jaar krijgen 100% korting op de contributie en seniorleden krijgen 50% korting.
  Indien al een 100% korting is gebruikt bij een andere sportvereniging, dan bedraagt de korting max. 50 % (en moet zelf ook 50% worden betaald).
  Voor leden die in aanmerking willen komen voor de korting van de ooievaarspas geldt: dat zij elk jaar in het clubgebouw langs moeten komen om de Ooievaarspas door een paslezer in te (laten) scannen.
  Aan het begin van het seizoen (vóór 1 oktober) worden leden en/of de ouders/verzorgers van leden hiervoor via e-mail aangeschreven.
  (Wanneer u dit niet doet, wordt de contributie gewoon geïncasseerd en krijgt u de eventuele vergoeding pas gerestitueerd nadat de vereniging het bedrag van de gemeente heeft ontvangen.)
  Meer informatie kunt u vinden op de site van de Ooievaarspas (hier klikken).

  Contributie Overzicht

  Categorie

  Jaarcontributie 2023-2024

     

  Peutervoetbal

  € 125,-

  JO7

  € 150,-

  JO8 t/m JO11

  € 210,-

  JO12 t/m JO15

  € 240,-

  JO16 t/m JO19

  € 275,-

  JO23 - 1e jaar

  € 300,-

  JO23 - jaar 2 en verder

  € 345,-

  Senioren veldvoetbal

  € 345,-

  Senioren veldvoetbal-duolid

  € 200,-

  Senioren zaalvoetbal

  € 285,-

  Senioren zaalvoetbal-duolid

  € 170,-

  Senioren veld- én zaalvoetbal

  € 500,-

  Senioren veld- én zaalvoetbal-duolid

  € 435,-

  Walking Football

  € 135,-

  G senioren

  € 225,-

  G junioren

  € 150,-

  Trainingslid

  € 120,-

  Niet-spelend lid

  € 105,-

     

  Inning zonder automatische incasso

  € 15,- extra

  Contributieadministratie:

  T.W.T. Tetteroo, secretaris SEV
  Dr. Keukenmeesterstraat 8
  2265 BK Leidschendam
  tel. 06-53366462

  rek.nr. NL85 RABO 0387 9053 08 ten name van SEV Leidschendam