• Lid worden

 • U kunt zich aanmelden voor een lidmaatschap van de vv SEV door het printen en invullen van het aanmeld- en vrijwilligerstakenformulier: veld, zaal en Walking Football, en het doorlopende_sepa_machtiging formulier voor het innen van de contributie en deze tezamen met een recente pasfoto in te leveren bij:

  Michael Malon
  Prins Hendriklaan 30
  2635 JG
  Den Hoorn

  Peutervoetbal
  Aanmelding SEV Peutervoetbal kan door het printen en invullen van het inschrijfformulier peutervoetbal sev en het te mailen naar sevpeutervoetbal@gmail.com. Klik hier voor de sev peutervoetbal brochure.

  Kennismakingsgesprek
  Vrijwilligers zijn bij iedere vereniging onmisbaar en onbetaalbaar. Ook bij SEV zou er zonder al die meer dan 200 vrijwilligers niet gevoetbald kunnen worden. We zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe mensen om het sporten mogelijk te kunnen maken. Om nieuwe vrijwilligers bij onze jeugd- en G-afdeling een beeld te laten krijgen van wat er van hen verwacht wordt, houden we kennismakingsgesprekken. Wij willen onze jeugd- en gehandicapte sporters een zo veilig mogelijk klimaat bieden om te kunnen voetballen. Tijdens die gesprekken worden dan ook de gedragsregels zoals SEV die hanteert doorgenomen. Als een vrijwilliger eerder bij een andere vereniging vrijwilligerswerk verricht heeft, is het mogelijk dat daar (na toestemming) referenties worden nagetrokken. Om diezelfde reden helpt SEV alle vrijwilligers bij deze groepen met het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent gedrag).

  Opzeggen of overschrijven
  Hieronder staat informatie over opzegging van het lidmaatschap (voor 1 juni) of overschrijving naar een andere vereniging (voor 15 juni). Klik hier voor informatie over opzeggen of_overschrijving

  Contributie seizoen 2018-2019 VELDVOETBAL ZAALVOETBAL
       
  Senioren 282,-- 231,--€ 176,-- als veldlid
  G-leden € 159,--  
  A-, B- en C-junioren 227,--   
  D-, E- en F-junioren 184,--    
  F-Mini's 93,--   
  G-mini's 66,--  
  Peuters Hier meer informatie over het peutervoetbal bij SEV.   110,--  
  Walking Football €   106,--  
  Donateurs €   60,--  
  Niet-spelend lid €   84,--  
       
  Inning zonder automatische incasso €   15,-- extra  
  Contributieadministratie:
  Theo Knijnenburg
  Pelikaanhof 80, 2264 JL, Leidschendam, tel. nr. 06-49690698
  rek.nr. NL85 RABO 0387 9053 08 ten name van SEV Leidschendam