• Lid worden
 • U kunt zich digitaal aanmelden bij SEV door middel van de onderstaande link te volgen, en het online formulier in te vullen. Hierna zal u een bevestiging van aanmelding ontvangen, en zal er spoedig contact met u genomen worden. Mocht u eerst vragen hebben over het inschrijven, of loopt u tegen problemen op bij het inschrijven, dan kunt u contact opnemen via: ledenadm.sev@gmail.com.

 • Lid worden van SEV? Leuk! Klik op de knop hier onder en vul het formulier in. Wij zullen dan contact met u opnemen.

 • Peutervoetbal (2 t/m 5 jaar)

  Aanmelding SEV Peutervoetbal kan door het printen en invullen van het inschrijfformulier peutervoetbal sev en het te mailen naar sevpeutervoetbal@gmail.com. Klik hier voor de sev peutervoetbal brochure.

  Kennismakingsgesprek

  Vrijwilligers zijn bij iedere vereniging onmisbaar en onbetaalbaar. Ook bij SEV zou er zonder al die meer dan 200 vrijwilligers niet gevoetbald kunnen worden. We zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe mensen om het sporten mogelijk te kunnen maken. Om nieuwe vrijwilligers bij onze jeugd- en G-afdeling een beeld te laten krijgen van wat er van hen verwacht wordt, houden we kennismakingsgesprekken. Wij willen onze jeugd- en gehandicapte sporters een zo veilig mogelijk klimaat bieden om te kunnen voetballen. Tijdens die gesprekken worden dan ook de gedragsregels zoals SEV die hanteert doorgenomen. Als een vrijwilliger eerder bij een andere vereniging vrijwilligerswerk verricht heeft, is het mogelijk dat daar (na toestemming) referenties worden nagetrokken. Om diezelfde reden helpt SEV alle vrijwilligers bij deze groepen met het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent gedrag).

  Opzeggen of overschrijven

  Voor alle spelers en speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) geldt dat als zij het voornemen hebben om met voetballen te stoppen, of zich over te schrijven naar een andere vereniging, de opzegging/overschrijving van het lidmaatschap voor 15 juni per email dient te geschieden. Dit kan verstuurd worden naar: ledenadm.sev@gmail.com. Financiële verplichtingen bij SEV moeten zijn voldaan t/m juni.

  Contributie Overzicht

  Categorie

  Jaarcontributie 2019-2020

  Peutervoetbal

  € 120,-

  JO7

  € 102,-

  JO8 t/m JO11

  € 173,-

  JO12 t/m JO15

  € 198,-

  JO16 t/m JO19

  € 230,-

  Senioren veldvoetbal

  € 286,-

  Senioren zaalvoetbal

  € 234,-

  Senioren veld- en zaalvoetbal

  € 412,-

  Walking Football

  € 108,-

  G senioren

  € 162,-

  G junioren

  € 67,-

  Trainingslid

  € 96,-

  Niet-spelend lid

  € 85,-

  Inning zonder automatische incasso

  € 15,- extra

  Contributieadministratie:

  T.W.T. Tetteroo, secretaris SEV
  Dr. Keukenmeesterstraat 8, 2265 BK Leidschendam
  tel. 06-53366462

  rek.nr. NL85 RABO 0387 9053 08 ten name van SEV Leidschendam