• Missie en Visie

 • SEV wil duidelijk zijn waar de vereniging voor staat en gaat. Waar wij voor "gaan" is de missie, waar wij voor "staan" is de visie.
  In de missie wordt het bestaansrecht van de voetbalvereniging SEV beschreven. Deze missie is in principe tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie. We maken duidelijk waarom we doen wat we doen.In de visie wordt de situatie van SEV beschreven voor de periode 2015 ?? 2020. In de visie staat hetgeen SEV nastreeft en hetgeen SEV wil koesteren.

  Missie:

  SEV wil binnen de samenleving van Leidschendam/Voorburg en daarbuiten een zaterdagvoetbalvereniging zijn die een omgeving biedt, waar op een veilige en sportieve wijze zowel recreatief als prestatief gespeeld kan worden.Ook wil SEV bekend staan als een nette vereniging met sterke sociale waarden, we staan open voor alle gezindten en religies en we willen een familiegevoel uitstralen.Een hechte verenigingsstructuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd is daarbij essentieel, zonder dat er sprake is van onderscheid tussen leden.SEV hecht eraan financieel gezond te zijn en het streven is deze situatie te handhaven en waar mogelijk te versterken.

  Visie:

  Voetballen bij SEV is alleen mogelijk door de inzet van (heel) veel vrijwilligers. Lid zijn van SEV is meer dan op trainingen en bij wedstrijden tegen een bal trappen. Loyaliteit en liefde voor de vereniging SEV is de basis voor vrijwilligerswerk, waarbij het streven is dat ieder lid (bij de jeugd de ouders) één of meer vrijwilligerstaken op zich neemt. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden komt te liggen.

  Dit onder de motto’s:
  "Vele handen maken licht werk"
  "Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid"

  SEV is een voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is een vereniging voor iedereen. Daarnaast streeft SEV ernaar om met het eerste elftal op het niveau van de tweede klasse van de KNVB te spelen. Binnen de jeugdafdeling wil SEV dat er één of meer teams per leeftijdscategorie zijn waar spelers worden opgeleid om in de toekomst de seniorenselectie te versterken. SEV is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. In de visie van SEV eindigt loyaliteit waar betaling aan spelers begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit.
  Bij SEV is het belangrijk dat alle voetballers, vrouwen en mannen, meisjes en jongens, prestatief en recreatief hun sport met plezier kunnen beoefenen.Alle vrijwilligers zijn verplicht een via de vereniging aan te vragen VOG te overleggen, dit om waar mogelijk, de veiligheid om bij SEV te voetballen en te verblijven te bevorderen. De communicatie binnen de vereniging is zodanig dat voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.