• Opzeggen lidmaatschap

  • Voor alle spelers en speelsters (zaal- en/of veldvoetbal) geldt dat als zij het voornemen hebben om met voetballen te stoppen, de opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 14 juni dient te geschieden.

    Alleen bij een opzegging per email aan de ledenadministratie via: ledenadm.sev@gmail.com krijgt u een bevestiging van uitschrijving voor het komende seizoen.

    Financiële verplichtingen bij SEV moeten zijn voldaan tot en met juni. Niet tijdig opzeggen zal betekenen dat u het aankomende seizoen ook lid bent bij SEV.

    LET OP: een opzegging bij trainers, coördinatoren, leiders, of medespelers wordt niet erkend als een opzegging!