• Natuurvelden pas beschikbaar per 1 september

    6 aug 2018
  • De zomer van 2018 gaat de boeken in als één van de warmste en droogste ooit. Dat is natuurlijk heel erg prettig als je vakantie viert in eigen land, maar voor sportvelden is dit een groot nadeel. Hoewel de terreinmeesters hard hun best hebben gedaan om de velden in goede conditie te brengen/houden heeft de droogte toch invloed gehad op de kwaliteit van de velden. Zoals te zien is staat het gras er op sommige plaatsen dor en verdroogd bij. Maar ook waar de grasmat wel groen is kunnen bij intensief gebruik problemen ontstaan in de vorm van losse plaggen of sterfte van het gras.

    Gras is een sterke plant en zal zich wanneer het weer wat natter wordt snel herstellen, maar met name het jonge gras heeft onvoldoende kans gehad zich te ontwikkelen. Daar waar wel gras staat is het wortelpakket nog lang niet zo stevig als benodigd. Dit betekent dat de velden op dit moment nog niet de gewenste kwaliteit hebben. Daar waar kale plekken zijn ontstaan (of zich niet hebben hersteld) zal indien nodig een extra zaaironde worden gedaan.

    Daarom worden de natuurgrasvelden dit jaar pas vanaf 1 september vrijgegeven voor gebruik. Het te vroeg gebruiken van de velden leidt ertoe dat de grasmat geen kans krijgt te herstellen, waardoor zij het hele seizoen 2018-2019 een verminderde kwaliteit houden. Dit zal ook later in het jaar leiden tot extra afgelastingen van trainingen en wedstrijden. De ontwikkeling van de velden wordt nauwgezet in de gaten gehouden...