• Nieuwjaarstoespraak voorzitter Rob de Ruijter

  7 jan 2018
 • Nieuwjaarstoespraak voorzitter Rob de Ruijter

  Beste mensen,
  Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst 2.0, in het bijzonder geldt dit voor onze ereleden, de bestuursleden van de SSK en RKAVV en onze sponsors. Bij binnenkomst zal iedereen al wat verschillen met voorgaande jaargangen bemerkt hebben en er volgen er vast nog een paar. Straks meer hierover.

  De vereniging SEV verloor in 2017 drie personen die zich in het verleden en/of heden nauw met SEV verbonden voelden en wij met hen. Oud-secretaris Gerrit Mooiman overleed op 23 mei, op 25 december ontvingen wij het bericht dat Gijs van Wijk, medeoprichter van onze G-afdeling en deelnemer aan het Walking Football plotseling in Brazilië was overleden en een dag later overleed Hanneke van der Leeden, al vele jaren lid van een van onze kantineploegen. Laten we hen met een minuut stilte herdenken.

  Deze nieuwjaarsbijeenkomst (ik gebruik met opzet niet het woord nieuwjaarsreceptie!) staat nadrukkelijk in het teken van elkaar ontmoeten. De hapjes en de intermezzo’s zijn georganiseerd (en betaald) door de inVESTEring, de drankjes worden aangeboden door SEV.

  We zijn inmiddels bijna een week in 2018 bezig. Kijken we terug op 2017, dan sprong er voor SEV de verbouwing van de kantine toch echt wel uit. Vanaf half juni tot in september waren vrijwilligers bezig voor onze club en het resultaat van hun inspanningen mag er zijn. Geweldig dat een aantal mensen bereid was zoveel van hun vrije tijd aan SEV te besteden.

  Een bruggetje naar het nieuwe vrijwilligersbeleid is daarmee snel gemaakt. Vorig jaar is het diverse malen aangekondigd: een voetbalvereniging van het formaat van SEV kan niet meer goed functioneren zonder voldoende vrijwilligers. Vragen en motiveren bleek niet meer voldoende te zijn. De vrijwilligerscommissie heeft de zaken bijzonder serieus aangepakt, veel waardering daarvoor, maar helaas bleken er achteraf in de toegestuurde vragenlijst toch nog onduidelijkheden te zitten. Komende week, of eventueel de week erna volgt dan ook een nieuwe vragenlijst met daarin de mogelijkheid voor alle leden hun voorkeur voor een taak aan te geven. De commissie die de voorbereiding gedaan heeft, zal nog enige tijd nodig hebben om, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen, een en ander in te delen. De verwachting is dat dit voorjaar gestart zal kunnen worden, te beginnen met de bezetting van de kantinediensten.

  Wat betreft het voetbal, want dat is uiteindelijk wat ons allen bindt: Bij de jeugd zijn er zoals afgesproken de nodige veranderingen geweest in het technisch beleid. En zoals wel vaker gebeurt, roepen veranderingen weerstand op, in dit geval met name bij de onderbouw. Misschien had de communicatie vooraf beter gekund, dat moeten we dan onszelf aanrekenen, maar duidelijk is ook dat er een andere kant aan de medaille zit. We gaan er echter vanuit dat het gaat lukken om in een goede sfeer te werken aan de doelstelling om de jeugd beter te laten voetballen, natuurlijk rekening houdend met ieders mogelijkheden. Uiteindelijk zal dat ertoe moeten leiden dat de doorstroming straks naar de seniorenafdeling beter zal kunnen gaan verlopen. Dit alles uiteraard rekening houdend met alles dat het lid zijn van SEV zo bijzonder en leuk maakt.

  Ons eerste elftal draait bovenin goed mee. Ook de belangstelling om bij SEV 1 te gaan kijken is groeiende. Er is geduchte concurrentie als het gaat om promotie, maar uiteraard is dat wel het doel. Afgelopen week hebben het bestuur van SEV en trainer Denis Luhulima afspraken gemaakt om de samenwerking ook in het komende seizoen voort te zetten. De komende maanden wordt er met de andere trainers en begeleiding gesproken.

  Trouwe bezoekers van onze website hebben het wellicht al opgemerkt: sinds afgelopen donderdag heeft SEV een nieuwe website. Vooral Marcel Koot en Erik van Dijk hebben daar hard aan gewerkt. En voor wie de nieuwe site nog niet heeft gezien: op het scherm in de kantine is alvast een voorproefje te zien.

  Namens het bestuur van SEV wens ik jullie allemaal een gezond en sportief 2018.