• Online Algemene Ledenvergadering dinsdag 26 januari

    12 jan 2021
  • Zoals eerder gepubliceerd vindt op 26 januari de Algemene Ledenvergadering plaats, vanaf 20.00 uur. Gezien de Corona-maatregelen kan deze vergadering niet bij SEV plaatsvinden. We houden de ALV daarom via een online sessie.

    Als je hieraan wil deelnemen moet je je vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar Robin Redeker (mail:  R.f.h.Redeker@gmail.com). Uiterste aanmelddatum: donderdag 21 januari a.s.
    Je krijgt dan van Robin 1 dag voor de ALV de benodigde inloggegevens.

    Op de agenda staat o.a. de Rekening & Verantwoording over seizoen 19-20 en het verslag van de Kascommissie.