• Paul van Rooyen voorgedragen voor bestuur SEV.

    6 jun 2019
  • Nadat Maurice Donath met spijt te kennen gaf door drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie Facilitaire Zaken neer te moeten leggen is het bestuur meteen op zoek gegaan naar een opvolger.

    Die werd snel gevonden want Paul van Rooyen gaf onmiddellijk aan het bestuur te willen versterken. Paul wordt in de komende ALV dan ook voorgedragen. Een bekend gezicht op de Kastelenring waar hij veel jeugdwedstrijden volgt en altijd aanwezig is bij de wedstrijden van SEV1.

    Een ras Sevver al liggen zijn eerste voetbalstappen in Voorburg aan de Hoekwaterstraat waar destijds OSC (opgegaan in Haagse Hout) speelde. Zijn achtergrond bij SEV is vooral de klant/gebruiker van facilitaire zaken geweest. Dus alles wat met het voetbal te maken had: speler, leider, trainer, voetbalvader en lid technische commissie. heeft hij ruim 30 jaar actief mee gemaakt. Nu er werk te doen is, wil hij zich graag de komende tijd inzetten voor SEV en de leden.

    Vooral als Bestuurslid wordt hij er mede verantwoordelijk voor dat het beheer volgens de afspraken wordt uitgevoerd. Met veel vrijwilligers en een aantal mensen dat deskundig is op deelgebieden van facilitaire zaken de zaak bloeiend houden, nieuwe plannen maken voor een toekomst met even veel of meer leden en problemen oplossen en/of bespreekbaar maken. Hij heeft ruime ervaring met de facilitaire zaken.