• Prijsverhogingen en ander ongemak

  2 sep 2022
 • Afgelopen zaterdag is het nieuwe seizoen gestart met een onderling toernooi en een prachtig openingsfeest. En het bestuur hoopt dat daaraan in de komende maanden een mooi vervolg kan worden gegeven door alle teams. Dat kost allemaal wel het nodige en dat heeft ook gevolgen voor de contributie en de prijzen die wij in rekening moeten brengen in de kantine.

  U heeft allemaal meegekregen dat de inflatie niveaus heeft bereikt die al jarenlang niet meer bereikt werden. Ik kan mij eigenlijk alleen maar de jaren zeventig van de vorige eeuw voor de geest halen waarin van een inflatie boven de 10% sprake was. De oorzaak daarvan is ook helder: de energieprijzen rijzen letterlijk de pan uit. Dat vertaalt zich direct in een fors hogere rekening voor energie; en daar werd bij het vaststellen van de begroting nog geen rekening mee gehouden. En het vertaalt zich indirect in een forse stijging van de inkoopprijzen voor de kantine; ik heb daar tijdens de ALV in juni al op gezinspeeld.

  Dat heeft ons genoodzaakt de ALV voor te stellen om de contributie dit seizoen met gemiddeld 5% te verhogen, een voorstel dat door de ALV is bekrachtigd. Daarmee blijft de contributie in lijn liggen met datgene wat andere verenigingen vragen. Wij begrijpen echter ook dat dat voor sommige leden een probleem kan gaan vormen, zeker omdat in het vorige seizoen een stevige korting op de contributie werd gegeven. Wij wijzen onze leden dan ook op mogelijkheden om bijvoorbeeld via de Ooievaarspas kortingen te krijgen op de contributie. Aarzel niet om ons daarvoor aan te spreken: wij kunnen u indien nodig op weg helpen.

  De contributieverhoging alleen is echter niet voldoende. Wij zijn ook genoodzaakt de kantineprijzen met gemiddeld 10% te verhogen. Dat betekent niet dat alle prijzen 10% omhoog gaan; sommige prijzen stijgen met een lager percentage of helemaal niet, en andere zullen juist met nog iets meer dan die 10% omhoog gaan. Dat klinkt veel, is ook veel. Maar bedenkt u zich wel dat de inkoopprijzen ook met 6,7,8% omhoog gaan. En als u zegt dat dat minder is dan de 10% verhoging dan heeft u natuurlijk ook gelijk. Maar realiseert u zich dan wel dat de energierekening die wij dit jaar en volgend jaar gaan krijgen ook een stuk hoger zal liggen dan datgene waarmee in juni bij de vaststelling van de begroting rekening werd gehouden. Ook SEV wordt ingehaald door de veel hogere energieprijzen. Al met al blijven de prijzen in de kantine op min of meer hetzelfde niveau liggen als bij andere voetbalverenigingen.

  Wij houden er als bestuur nadrukkelijk rekening mee dat halverwege het seizoen de prijzen nog verder zullen moeten stijgen. Dat willen we natuurlijk niet en dus zal een aantal maatregelen genomen moeten worden om dat te voorkomen. Het gaat er vooral om het energieverbruik terug te dringen. Wij denken daarbij in eerste instantie vooral aan het lager zetten van de thermostaat in de kantine en een lagere temperatuur van het water voor de douches. Maar ook aan zuinig omgaan met de verlichting: als de training voorbij is de verlichting zo snel mogelijk uit, op de velden maar ook in de kleedkamers. Het klinkt allemaal als kleine beetjes maar ook voor een vereniging als SEV geldt hier het spreekwoord dat vele kleintjes één grote maken. Het kan allemaal natuurlijk nog meevallen, maar voorlopig lijkt het verstandiger daar niet vanuit te gaan.

  Harry Oldersma.