• Scheidsrechterscorner - deel 7

  21 mei 2019
 • Oud scheidsrechter Wim Rensen en de onbekende maar toch wel bekende spelregel 15. 

 • Spelregel 15

  Zaterdag hoorde je het weer. Fluitsignalen na een inworp. Niet iedereen zal onmiddellijk kunnen vertellen wat spelregel 15 nu precies behelst. Voor alle duidelijkheid: spelregel 15 gaat specifiek over de inworp.

  Nu kan er erg veel fout gaan bij een inworp. Velen onder ons zal dat niet zo opvallen. Een belangrijk gegeven bij de inworp is dat men daarbij met beide benen, voeten zo de lezer wil, op de grond blijft staan. Dit nu blijkt vooral in het begin van de voetbalcarrière toch lastig. Regelmatig is er sprake van de ooiervaarspose en dan zullen we het over de techniek van het gooien maar niet hebben. “Uit de nek” is een veel gehoorde kreet. Iets dergelijks wordt echter niet eens in de spelregels genoemd. Het geeft wel een indicatie hoe ongeveer te handelen. De spelregel spreekt over “van achter het hoofd” en boven het hoofd loslaten van de bal. Maar dit alles terzijde. Er is een KNVB-pilot aan de gang, waarbij men de inworp vervangt door de intrap.

  Ook in de door mij bezochte wedstrijd zat het met de inworp niet bepaald mee. Regelmatig ging het ingooien verkeerd. Nu kun je er als scheidsrechter voor kiezen een en ander elke keer af te fluiten, maar dat is, zeker als het hardnekkig is, niet bevorderlijk voor het verloop van de wedstrijd. De wedstrijd ligt vaak stil en irritatie is het gevolg. Bovendien gaat het dan meer op een vorm van “handbal” lijken, terwijl we toch echt aan het voetballen zijn. De scheidsrechter van dienst had zich daarom kennelijk voorgenomen, na bij beide teams twee keer de inworp te hebben afgefloten, het er verder maar bij te laten zitten en er niet meer voor te fluiten. Hij mocht verwachten dat spelers van beide teams dat wel zouden begrijpen. Hij had het hen bovendien nog laten weten. Maar of iedereen dat gehoord had?

  Dan, na ongeveer een uur spelen, verdween de bal weer eens over de zijlijn. Een speler van het bezoekende team pakte de bal op om de inworp voor zijn team te verzorgen. Ook deze keer, de bewuste speler was zeer gehaast, ging het verkeerd. De ooievaar verscheen weer. Een speler van het andere team kon het niet laten niet te reageren en riep: “Scheids, hij gooit verkeerd uit.”
  De aangesproken fluitist gaf, terwijl hij het spel liet doorgaan, de reagerende speler meteen gelijk: “Dat klopt. Hij gooit in.”

  Wim Rensen