• Sjoerd Koster en Herman van der Heiden verrast tijdens Algemene Ledenvergadering

    20 dec 2018
  • Op dinsdagavond 18 december vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van SEV plaats. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en stelde aan de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De aanwezige leden stemden met luid applaus in met dit voorstel. De nieuwe penningmeester René Korving had met assistentie van Reinier Smit en Diederick de Ruijter zijn werk dus naar behoren gedaan. Verder werd o.a. gesproken over het vrijwilligersbeleid dat echt z’n vruchten gaat afwerpen hoewel er nog wel wat zaken moeten worden geregeld zodat alle taken vervuld gaan worden. Voorzitter Rob de Ruijter noemde de inzet van Truke Neuman, Marja Mulder en Sandra Vernes van onschatbare waarde, omdat de kantine zonder hun verantwoordelijkheidsgevoel op meerdere zaterdagen gesloten had moeten blijven. Ook Theo Knijnenburg werd door de voorzitter genoemd en bedankt, omdat hij de finaledag van het Leidschendam-Voorburg Kampioenschap bij de senioren op zaterdag 25 augustus zo uitstekend georganiseerd had. Veel bezoekers en deelnemers hebben dat die dag ook laten weten.  Vanaf komend seizoen komen er zowel bij de senioren als bij de jeugd enkele veranderingen in de organisatie aan. Ook de overgang naar cashless betalen kwam ter sprake. Aan het eind van het lopende seizoen is het de bedoeling geen contant geld meer in de kantine te hebben.

    Herman van der Heiden was door zoons Rick en Robin naar SEV gelokt met het verhaal dat er nog een training door hem geleid moest worden. In aanwezigheid van echtgenote en zoons hoorde Herman de ware reden voor zijn gewenste aanwezigheid: de aanwezige leden stemden unaniem in met het bestuursvoorstel hem tot Lid van Verdienste te benoemen. Tijdens zijn inmiddels ruim 41-jarig lidmaatschap heeft Herman zich vrijwel altijd ook ingezet voor anderen. Aanvankelijk als aanvoerder regelde hij alles voor zijn team. Later kwam daar het scheidsrechteren bij, inmiddels heeft hij al honderden wedstrijden bij SEV gefloten. Nadat Frans Betz stopte met de training van de overige senioren nam Herman dat van hem over. Hij beleeft er zelf nog altijd veel plezier aan om mee te doen, maar zorgt er met grote precisie voor dat hij na de training met evenveel ballen naar binnen gaat als waarmee hij is gekomen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat trainingshesjes met enige regelmaat gewassen worden. Kortom, Herman is van grote waarde voor SEV, in het verleden, het heden en hopelijk ook nog in de (verre) toekomst.

    Partner Tineke had geen valse voorwendselen nodig om Sjoerd Koster naar de Algemene Ledenvergadering te lokken. Sjoerd is er namelijk altijd! Het bestuur stelde de ALV voor om Sjoerd te benoemen tot Erelid van de vereniging en de aanwezige leden stemden daar allemaal van harte mee in! Sjoerd is tweemaal voorzitter van SEV geweest: tussen 1977 en 1981 en tussen 2006 en 2008. Daarnaast is Sjoerd de bedenker, oprichter en eerste voorzitter geweest van de inVESTEring, onze ‘club van 100’. Vanaf de oprichting tot op heden zijn met de bijdrage van € 50,-- per persoon per jaar veel zaken bij SEV georganiseerd die anders niet mogelijk geweest zouden zijn. Ook is Sjoerd degene geweest die als eerste op een ledenvergadering voorstelde dat Walking Football goed bij SEV zou passen en samen met Jacques Remmerswaal richtte hij een paar jaar later deze jongste afdeling bij SEV op, die inmiddels ongeveer 30 leden telt.