• Sponsoring

 • Sponsors gezocht

  Zoals elke sportvereniging is ook SEV (Sport en Vriendschap) op zoek naar sponsors. Zonder hun financiële bijdrage kan immers een vereniging als SEV niet bestaan. Daarom heeft SEV een groot aantal mogelijkheden gecreëerd voor bedrijven en instellingen die de vereniging willen steunen.


  SEV in kort bestek

  SEV is een voetbalvereniging voor alle geledingen van de maatschappij. SEV voetbalt op zaterdag en hecht veel waarde aan sportief en sociaal gedrag en voert hierin ook een actief beleid. De ambitie is om het prestatiegerichte en recreatieve voetbal in een gezonde balans te laten samengaan. SEV is een gezonde en florerende vereniging met ca. 700 leden verdeeld over 13 seniorenteams, een damesteam, 21 jeugdteams, 4 zaalvoetbalteams, 2 G-teams (spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en 50 peuters bij het peutervoetbal. SEV is daarmee een van de grotere clubs in de regio. SEV staat in de regio bekend als een aantrekkelijke vereniging om te voetballen hetgeen blijkt uit het aantal leden. Voor ons een hele uitdaging om te besturen en in goede banen te leiden en voor u hopelijk een vereniging waar u graag mee geassocieerd wilt worden.

  Kort samengevat:

  • voetballen in gezellige sfeer staat voorop
  • SEV heeft sportieve ambities met zijn selectieteams, maar die worden wel binnen duidelijke grenzen nagestreefd. Zo zullen selectiespelers van SEV nooit worden betaald
  • een hoog voorzieningenniveau dat aan alle leden wordt geboden en mede mogelijk gemaakt door een grote schare van vrijwilligers
  • een  schitterende complex, bestaande uit 6 velden, waaronder twee kunstgrasvelden, een fraaie eigen kantine en een sporthal
  • SEV kent zijn sociale functie in de samenleving en heft contributies die geen belemmering vormen voor het lidmaatschap

   

  Overzicht sponsormogelijkheden

  Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden neemt u contact met de sponsorcommissie. 

  Sponsorcommissie

  Wij hopen u enthousiast te hebben gemaakt om uw sponsoractiviteiten binnen SEV te verbreden of toe te treden tot de grote groep van sponsors. Wist u dat ons sponsorbestand in de loop der jaren is uitgegroeid tot 75 bedrijven? Het is onze wens om u daartoe in het komend seizoen te kunnen rekenen.Laten we elkaar van dienst zijn, onze leden van de sponsorcommissie staan u graag te woord. Het lijkt ons goed en nuttig om ook van uw kant eventuele suggesties te vernemen om iets voor onze vereniging te betekenen. Neem gerust eens contact op met de leden van de sponsorcommissie. Hieronder treft u de namen met telefoonnummers en e-mailadressen: 

  Leden Sponsorcommissie: 

  Naam Telefoon Email
  Hans Loffelt 06-51963582 vz.sponsorcommissie.sev@ziggo.nl
  Marcel Vester 06-23308809 sev@employee-mobility.eu
  Martijn Heijstek 06-13518123 mail@martijnheijstek.nl
  Alwin Crooijmans 06-11253987 alwin.crooijmans@gmail.com
  Maurice Donath 06-43433356 mauricedonath@hotmail.com