• Terugblik op prima Algemene Ledenvergadering

  17 jan 2024
 • Harry Oldersma opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ere leden worden in het bijzonder welkom geheten. “SEV staat als een huis” is wat bijgebleven is vanuit de nieuwjaarsreceptie. Goede financiële positie en inzet van selectie en begeleiding. Plezier is aanwezig in de vereniging. Resultaten van de selectie volgen hopelijk.

  Remco Frerichs: vorig seizoen groei in de jeugd al ingezet. Vanaf 1 juli zijn daar tientallen leden bijgekomen. Er zijn aan begin van het seizoen ook meer teams ingeschreven o.a. JO-7.

  Penningmeester Stefan van Huizen licht het financiële jaarverslagverslag toe aan de ALV. De Kascommissie geeft complimenten aan de penningmeester. Goed overzicht, inzicht, kwaliteit en snelle beantwoording van de vraag. Geen onjuistheden aangetroffen. Voorgesteld wordt het bestuur decharge te geven voor het toegelichte verslag. De ALV stemt hiermee in.

  Stefan van Huizen (penningmeester), Remco Frerichs (jeugdvoorzitter) en Theo Tetteroo (secretaris) worden onder applaus herkozen.

  Van de rondvraag wordt beperkt gebruik gemaakt waarna de voorzitter de vergadering sluit en iedereen uitnodigt voor een drankje aan de bar.