• Een ALV vol feestelijkheden afgelopen dinsdagavond.  Druk actief achter de bestuurstafel in zijn rol als secretaris werd Theo door voorzitter Harry Oldersma gevraagd even op te staan. Wat verward keek Theo om zich heen. De voorzitter benoemde de decennia lange activiteiten van Theo met een lange periode als jeugd voorzitter en een zeker zo lange periode als secretaris van SEV. Theo nog altijd actief als voetballer, linksachter in senioren 35+3, is nagenoeg dagelijks op SEV. De zaterdagochtend begint voor hem heel vroeg en achter de schermen is hij de duizendpoot van de vereniging. De voorzitter sprak uit dat, hoewel het gebruikelijk is dat ereleden pas worden benoemd na afloop van al hun activiteiten, het bestuur nu graag een uitzondering wilde maken in verband met de zeer uitzonderlijke verdiensten van Theo. Een uitzondering die door de ALV met gejuich werd ondersteund.  Theo ontving de bloemen en de erespeld. Tja, de cadeaubon krijgt hij pas als hij onverhoopt een keer stopt.