• Uitstel van de Algemene Ledenvergadering

  21 mei 2020
 • Wegens de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV), die in juni zou worden gehouden, uit te stellen tot na de zomer, en wel naar dinsdag 15 september.
  We gaan er van uit dat we dan gestart zijn aan een nieuw seizoen en dat de kantine dan weer open is.
  Dit betekent wel dat de begroting voor komend seizoen ook pas op 15 september ter goedkeuring aan de leden kan worden voorgelegd; en dat geldt ook voor een aanpassing van de contributie voor het seizoen '20-'21.
  Op dit moment kan nog geen concrete wijziging van de contributie worden genoemd, maar in ieder geval zal er een verhoging zijn op grond van een algemene prijsindexering (zoals in de ALV van juni 2019 al besloten is).
  De inning van de contributie van de eerste seizoenshelft, die normaal gesproken in het begin van het nieuwe seizoen plaats vindt, zal een aantal weken na de ALV van 15 september a.s. zijn beslag krijgen.