• Veld 3 voorlopig niet beschikbaar

    10 okt 2021
  • Helaas is veld 3 de komende weken niet beschikbaar voor wedstrijden of trainingen. Er zijn weer engerlingen geconstateerd, die een prooi zijn voor vogels, waardoor het gras wordt omgewoeld en het gevaarlijk is geworden om er op te sporten.
    De gemeente is ervan op de hoogte en heeft toegezegd snel actie te nemen.