• Verandering Toegangscode kantine

  4 apr 2019
 • De toegangscode om de kantine in te komen wordt om veiligheidsredenen gewijzigd. Dat betekent dat de code die nu bekend is met ingang van vrijdag 5 april komt te vervallen.
  Om een betere beheersing te krijgen van wie toegang heeft tot het complex worden er verschillende nieuwe codes gemaakt, voor bepaalde groepen. Er komen 8 nieuwe codes, voor de volgende 8 groepen:

  1.  Algemeen Bestuur
  2.  JC 
  3.  SC en Zaalvoetbal. 
  4.  G-afdeling
  5.  Walking Football
  6.  Kantinedienst
  7.  Velddienst
  8.  Overig 
   
  De voorzitters van deze groepen worden door Maurice Donath (Bestuurslid Facilitaire Zaken ) geïnformeerd over hun nieuwe code, die ze dan kunnen doorgeven aan de SEV-ers die het voor hun taak nodig hebben.
  Voor vragen kunt u een mail sturen naar Maurice facilitairezakensev@gmail.com of naar secretarissev@gmail.com.
   
  met vriendelijke groeten,
   
  Het Bestuur