• De InVESTEring

 • Waaraan wordt het geld van De InVESTEring besteed?

  De InVESTEring gaat zorgvuldig om met de gelden van de InVESTEerders. Kijk hier naar een overzicht van de doelen waaraan de InVESTEring de donaties van haar leden heeft besteed.Kijk hier naar een overzicht van de doelen waaraan de InVESTEring de donaties van haar leden heeft besteed. Tevens zijn er een aantal mensen in het "zonnetje" gezet door de inVESTEring. Klik hier voor een overzicht van deze personen.

  De InVESTEring

  Na afloop van de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging SEV op dinsdag 24 november 2009 is de nieuwe club van 100 aan de leden gepresenteerd. Deze club, met een knipoog naar de naam van clubgebouw De Veste, “de inVESTEring” genaamd, steunt leden en vrijwilligers bij hun activiteiten voor de vereniging. Dinsdag werd het tegelplateau met daarop de namen van de eerste inVESTEerders in het clubgebouw onthuld.

  tegelplateau_per_20_oktober_2018

  Hoe deel te nemen

  Alle leden van SEV kunnen een bestemming voor het geld aanleveren in de ideeënbus onder het nieuwe tegelplateau of bij één van de commissieleden van de inVESTEring. Uiteindelijk zal de commissie de doelen uitkiezen. Wilt u ook een inVESTEerder worden? Dat kan door € 50,00 over te maken op rekening NL24 RABO 0166982601  t.n.v. SEV De Investering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de InVESTEring; Frank Hederik, tel. nr. 06-18198995 of email investering@sev-voetbal.nl