• Afgelopen dinsdagavond opende voorzitter Harry Oldersma de vergadering en heette iedereen welkom. Met name de Ereleden werden in het bijzonder welkom geheten (Bert, Wim, Hans, Rob, Willem). Mooi seizoen geweest. Was soms spannend, maar we hebben ons gehandhaafd in deze klasse. Leden aantal blijft rustig groeien richting 600.

    Groei is nog vooral zichtbaar bij de jeugd. Jeugdvoorzitter Remco Frerichs lichtte dat toe en was vooral blij met de actieve jeugdcommissie. Leuk is ook dat er een 7 tegen 7 damesteam gaat spelen.

    Stefan Janssen wordt als Lid van Verdienste voorgedragen. Zijn inzet in de scheidsrechterscommissie is jarenlang heel groot geweest (zie ook elders op de sev-site). Onder dank en met luid applaus wordt Stefan benoemd.

    Aftredend zijn de voorzitter en Kirsten Wijers, beiden hebben zich weer beschikbaar gesteld en worden door de ALV met applaus  benoemd.

    Het voornaamste agendapunt werd de begroting van komend seizoen. Penningmeester Stefan van Huizen gaf vlot tekst en uitleg en de opbouw van de begroting werd toegelicht. Een klein tekort dat onder meer wordt opgevangen door een beperkte contributieaanpassing van 3%. Nadat de penningmeester ook de meest gedetailleerde vragen had beantwoord werd de begroting vastgesteld.

    Van de rondvraag werd gretig gebruik gemaakt en het bestuur heeft alle suggesties en idee├źn genoteerd.