• Voorzitter Rob de Ruijter neemt afscheid op gedenkwaardige ALV.

  25 jun 2021
 • Op dinsdagavond 22 juni vond bij SEV een gedenkwaardige ledenvergadering plaats. Gedenkwaardig omdat SEV na zeven jaar afscheid nam van zijn voorzitter Rob de Ruijter. Hij wordt opgevolgd door Harry Oldersma, die door de ledenvergadering bij acclamatie werd benoemd.

  Bij die gelegenheid werd Rob voor zijn vele verdiensten voor SEV - niet alleen als voorzitter maar ook in allerlei andere vrijwilligersfuncties in de loop der jaren — door de leden tot Erelid van SEV benoemt. En bij SEV is dat geen onderscheiding die zomaar aan iemand wordt toegekend, want het aantal ereleden is bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen.

  En er werden nog meer leden in het zonnetje gezet. Reinier Smit kreeg het onderscheidingsteken en oorkonde voor Lid van Verdienste als dank voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten, onder meer op financieel gebied en ook als elftalleider bij SEV 1. Ook dat was best bijzonder, want het komt niet vaak voor dat iemand van zijn leeftijd bij SEV als zodanig wordt onderscheiden.

  En ook werden nog vier jubilarissen in de bloemen gezet, te weten Ruud van Nunspeet, Frank Tetteroo, Nico Hooijmans en Wim de la Rie. Het is altijd mooi om te zien dat er mensen zijn die hun club vele tientallen jaren trouw zijn gebleven!

  Op deze vergadering nam Ralph Huf afscheid als lid van het bestuur met de senioren en de G-afdeling in zijn portefeuille. In zijn functie werd Sjako Bikker bij acclamatie benoemd.

  Tot slot stelde de ledenvergadering ook nog de begroting en de bijbehorende contributiebedragen voor het komende seizoen vast.

  Klik voor de foto's van de ALV op deze link.