• Eind december is via de mail een vragenlijst uitgegaan waarbij je gevraagd wordt om aan te geven welke taken je voor SEV wil gaan doen. Helaas bleken er enkele onduidelijkheden en onvolkomenheden in de vragenlijst te zitten. De vrijwilligerscommissie en het bestuur hebben dan ook besloten om een nieuwe vragenlijst te gaan mailen. Dit gebeurt waarschijnlijk in de week van 15 januari. Op de eind december verzonden vragenlijst kan niet (meer) gereageerd worden.