• Geen tijd! 

  Geen zin! 

  Niet leuk! 

  Doen anderen maar! 

  Ik betaal toch contributie! 

  Te druk met andere werkzaamheden! 

  Zo maar een greep uit de veel gehoorde excuses om niets te doen en anderen ervoor te laten zorgen dat alle SEV-leden en ouders op ons fraaie complex de favoriete sport kunnen uitoefenen.

  Je kunt niet zonder ze!  Met een goede groep vrijwilligers is het afgelopen seizoen gelukt om alle SEV-leden en ouders een fijne voetbaltijd te bezorgen. Als het goed is, heb je daar niet eens zoveel van gemerkt. Het loopt gesmeerd en dat willen we dan ook graag zo houden. Maar…

  Jij kunt niet zonder jou!

  Om ook de komende jaren iedereen zowel in het veld als langs de lijn een plezierige tijd te bezorgen, dient iedereen zijn of haar steentje bij te dragen. Vorig jaar hebben we afgesproken dit ook te doen. Velen hebben dat ook gedaan, echter lang niet iedereen. Hierdoor dreigen belangrijke taken niet meer te worden uitgevoerd. Dus meld je aan. Natuurlijk neem je nu initiatief en wacht je niet tot je wordt aangewezen of (zoals afgesproken) je contributie wordt verhoogd.


  We kennen momenteel in ieder geval de volgende vacatures:

  - velddienst (commissiekamer) in de ochtend (minstens 2, liever 3 personen)

  - velddienst (commissiekamer) in de middag (minstens 3 personen)

  - oud papier groep (1x per week oud papier in de container doen; 3 vacatures)

  - contributieadministratie

  - financiële ondersteuning (bv loonbelasting)

  - vrijwilligerscommissie (minstens 2 personen)

  - kantinebezetting (huidige functie van Sjako)


  Ook zijn in de barploegen diverse vacatures.

  Over alle taken kun je meer informatie krijgen. Veelal betekent het onderdeel worden van een rooster waardoor er een beperkt aantal keren in het seizoen een beroep op je wordt gedaan. Wil je voorkomen dat je wordt aangewezen en dan misschien net niet die leuke taak krijgt toebedeeld die je eigenlijk zou willen oppakken? Aarzel dan niet en neem contact op met secretaris Theo Tetteroo (06-53366462) of mail naar secretarissev@gmail.com